Vår debitering är enligt. följande 


Ordinarie Arbetstid Helgfri vardag 7-16


520 kr/tim exkl. moms.


Kostnad för servicebil tillkommer.Arbete utöver ordinare arbetstid 


1040 kr/ tim exkl. moms


950 kr för servicebil + restid.Miljöavgift kan tillkomma vid hantering av avfall.